top of page
TNP2020_päätöstilaisuus_kuva_PihlaLiukkonen_Kontrastia-44.jpg
TURVALLISEMMAN TAPAHTUMAN PERIAATTEEMME
 • Kuuntelemme, koemme ja opimme. Otamme vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudumme jokaiseen vastaantulevaan yksilöön, asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
   

 • Käsittelemme arkoja aiheita kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Muistamme, että ne voivat olla toisille henkilökohtaisia. Käytämme tarvittaessa sisältövaroituksia.
   

 • Tiedostamme omat oletuksemme ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Emme tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.
   

 • Kunnioitamme toisen henkilökohtaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tilaa. Kunnioitamme itsemääräämisoikeutta. Emme kosketa toista kysymättä lupaa. Muistamme, ettemme voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydämme tilaa myös itsellemme tarvittaessa.
   

 • Kunnioitamme jokaisen oikeutta ottaa taukoja, poistua tai olla osallistumatta tiettyihin toimintoihin, emmekä kyseenalaista syitä tähän.
   

 • Kunnioitamme toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta. Emme arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään sen perusteella noudattavatko heidän ulosantinsa kielioppisääntöjä tai ovatko ne täydellisesti jäsenneltyjä. Muistamme, että käytämme kieltä ja käsitteitä eri tavoin.  Kysymme tarkennusta epäselvässä tilanteessa väärinymmärrysten välttämiseksi.
   

 • Pyydämme anteeksi, jos olemme loukanneet tahallisesti tai tahattomasti muita.
   

 • Autamme toisiamme viettämään yhdessä hyväntahtoisen, lämpimän, rennon ja kaikkia osallistujia tasavertaisesti kunnioittavan tapahtuman.

 

Työväen Näyttämöpäivät on ehdottomasti syrjinnästä ja häirinnästä vapaa tapahtuma. Kaikki toimintaan osallistuvat sitoutuvat tähän. Jos periaatteet herättävät kysymyksiä, voit kysyä ja keskustella henkilökunnan kanssa.
 

Jos koet tai huomaat tapahtumassa häiritsevää tai syrjivää käytöstä, ilmoita siitä henkilökunnalle. 

bottom of page